• 1. Nhấp "Cài đặt" -Ứng dụng của Android.

 • 2. Nhấn tùy chọn WLAN để mở danh sách WLAN.

 • 3. Chọn tên Wi-Fi được kết nối trong danh sách Wi-Fi, nhấn giữ và chọn "Sửa đổi mạng".

 • 4. Chọn "Cài đặt IP".

 • 5. Chọn "Tĩnh" trong lời nhắc IP bật lên. Nhấp vào.

 • 6. Thay đổi tên miền 1 và tên miền 2 thành các giá trị DNS cần thay đổi. Trong ví dụ này chúng tôi sử dụng 8.8.8.8 và 8.8.4.4.

 • 7. sau đó bấm "Lưu".

 • 1. Nhấp vào phần "Cài đặt" -Ứng dụng của IOS.

 • 2. Nhấp vào "WLAN" để vào danh sách Wi-Fi và chọn Wi-Fi khả dụng.

 • 3. Sau khi biểu tượng bên phải được kết nối với Wi-Fi khả dụng,nhấp vào tên Wi-Fi đó.

 • 4. Kéo xuống dưới trong phần chi tiết mạng Wi-Fi để tìm chọn mục "DNS",Sau đó mở.

 • 5. Chọn "Thủ công",Mở "Thêm máy chủ".

 • 6. nhập giá trị DNS bạn cần thay đổi trên bàn phím hiện lên, sử dụng 8.8.8.8.

 • 7. Nhấp vào nút "lưu" để thoát và khởi động lại thiết bị để các cài đặt có hiệu lực.