Phương pháp

1. Bạn có thể nhấp vào "Sửa đổi nhanh" để tải xuống tệp, nhanh chóng xóa trạng thái chiếm quyền điều khiển DNS.
Tập tin này không ảnh hưởng đến an toàn máy tính của bạn. Hãy yên tâm tải xuống!

Tải về sửa đổi nhanh ngay bây giờ >

Phương pháp 1

 • 1. Nhấp chuột phải vào tệp dns.bat và chọn "Chạy với tư cách quản trị viên"

 • 2. Nhấp chuột phải vào tệp dns.bat và chọn "Chạy với tư cách quản trị viên"

 • 3. Sẽ xuất hiện nhắc nhở sau khi thay thế thành công

Phương pháp 2

 • 1. Vui lòng kết nối với thiết bị mạng để thay đổi thiết lập DNS, trước tiên hãy nhấp vào biểu tượng máy tính nhỏ, sau đó nhấp vào "Mở mạng và Trung tâm chia sẻ"

 • 2. Nhấp vào "Thay đổi cài đặt thiết bị phối hợp" trong danh sách bên trái mục Mạng và Trung tâm chia sẻ.

 • 3. Trong danh sách kết nối mạng tìm mục "kết nối cục bộ" mạng của bản thân liên kết và nháy đúp chuột phải, sau đó chọn "Mở mạng và Trung tâm chia sẻ" trong danh sách nhấp chuột phải đó.

 • 4. Chọn "Thỏa thuận Internet Phiên bản 4 (TCP / IPv4)" trong thuộc tính kết nối hiện ra, sau đó nhấp vào "Thuộc tính

 • 5. Trong cửa sổ thuộc tính bật lên, nhấp vào "Sử dụng địa chỉ máy chủ DNS bên dưới", sau đó nhập DNS đã thay đổi trong máy chủ, và nhấp vào "Xác nhận".

 • 1. Nhấp vào biểu tượng quả táo ở góc trên cùng bên trái, nhấp vào "Thiết lập mục yêu thích của hệ thống" trong danh sách hiện ra để vào cài đặt

 • 2. Nhấp vào biểu tượng "Mạng" để vào cài đặt mạng

 • 3. Chọn dịch vụ kết nối mạng thích hợp từ danh sách và nhấp vào tùy chọn "Nâng cao"

 • 4. Nhấp vào tab DNS, sau đó nhấp vào "+" ở góc dưới bên trái, thêm 8.8.8.8 và 8.8.4.4, nhấp vào "OK"